Derlik İhtiyaç Analizi : Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 olarak hesaplanmıştır.